Proč klub ASK ČR?

Kluby ASK ČR slouží především pro podporu mimoškolní a volnočasové činnosti na střední škole, domově mládeže, případně při jiných subjektech a podporu práce studentských samospráv. 

Co to je středoškolský klub?

Je to samostatný právní subjekt, který je členem Asociace středoškolských klubů České republiky, o.s. Zastřešuje odborné i zájmové aktivity středoškolských studentů a mládeže do 26 let.

Je základní organizační jednotkou, pod kterou pracují zájmové útvary (kluby, kroužky, pracovní skupiny). Základní jednotka může být i studentská samospráva.

Co poskytuje ASK ČR členům?

  • dotace pro výdaje klubu na spotřební materiál klubu a aktivit s tím souvisejících, cestovné, nájemné, služby. V případě dlouhodobé činnosti, lze pořizovat i investiční majetek
  • dotace na dopravu při recipročních výměnách středoškolské mládeže se zahraničím; dotace na pobyt partnerských skupin v České republice;
  • pojištění úrazu při všech akcích klubu doma i v zahraničí;
  • dotace na pořádání táborů – letní, zimní, jarní, vánoční;
  • dotace na různé volnočasové akce pro neorganizovanou (nečlenskou) mládež;
  • členové se mohou účastnit na zahraničních aktivitách ASK ČR (mezinárodní výměny, semináře, konference, setkání);
  • členové se mohou účastnit různých soutěží v ČR i zahraničí

Pokud jste se rozhodli založit klub, je potřeba vyplnit přihlášku a zaslat ji na Ústředí ASK ČR.
Přihláška do ASK ČR