OPVVV


Projekt Středoškolské kluby – programy pro rozvoj zájmů, cesty k celoživotnímu učení

je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_32/0008302

Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků, propojování formálního a neformálního vzdělávání, rozvoj pedagogů a pracovníků v neformálním vzdělávání a na tvorbu nových, na cílové skupině ověřených vzdělávacích programů.


Projekt POSUŇ SE! ROZVOJ AKTIVIT NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDOŠKOLÁKY

je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016590

Cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce.