Studenti SPŠ stavební Ostrava porovnávali stavby od pravěku po současnost

Dne 21. 10. 2022 se studenti tříd 3. A a 3. C zúčastnili celodenní exkurze. Ta začala odbornou komentovanou prohlídkou rekonstrukce stavby krytého bazénu v Karviné. Tuto stavbu provádí firma Metrostav. Studenti nejprve prošli bezpečnostním školením, jak se mají na stavbě pohybovat a pak si již mohli prohlédnout původní projektovou dokumentaci a následně novou projektovou dokumentaci. K dispozici byly také obrázky jednotlivých fází při výstavbě.

Následovala komentovaná prohlídka stavby, kde byl k vidění návrh izolací (tepelných i hydroizolací), provedení světlíků, realizace dna bazénu, řešení místností pro veřejnost a pro zaměstnance, řešení vzduchotechniky, vytápění a filtrace bazénu… Následoval přesun do Archeologického muzea v Chotěbuzi, kde se studenti dozvěděli historické informace o poloze, časovém období, funkci hradiště a o nálezech. Pak byly vysvětleny způsoby výstavby jednotlivých domů: použitý materiál a technologie. Následovaly praktické ukázky ze života původních obyvatel: způsoby oblékání, obživy a lovu.

Poslední zastávkou byl kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné, kde se studenti dozvěděli historické informace nejen o kostele, ale také o území starého města Karviná, která kdysi měla dvacet tisíc obyvatel a dnes je zde jen les. Bylo poukázáno na to, jaký vliv na budovy, měla těžba uhlí, která způsobila sesuvy staveb. Kostel se postupně posunul o 37 metrů, což způsobilo jeho naklonění a zešikmení stěn. Nádhernou tečkou bylo krátké varhanní vystoupení studenta třídy 3. A Richarda Bortla.

Touto exkurzí si mohli studenti ověřit své teoretické znalosti v praxi, získat nové poznatky a informace, které budou moci využít při svém dalším studiu.

Ing. Iva Polochová a Ing. Silvie Kempová

A jak se exkurze líbila studentům?

Když jsme dorazili na stavbu rekonstrukce bazénu, tak mě zaujala mohutná budova. Bylo dobré, že jsme dostali vytištěnou prezentaci od vedoucího stavby a od něj jsme se dozvěděli další nové věci. Nejvíc mě zaujalo, že ve skříňkách v šatně vedou odvětrávací trubice, které jsou napojené na odvětrávací systém. Odvětrávací systém zde slouží k tomu, kdyby si dal někdo do skříňky nějakou mokrou věc, aby nevznikla plíseň. Nikdy by mě nenapadlo, že pod bazénem je přízemí, kde je řídící centrum pro celý bazén. Vedoucí stavby byl ochotný vše vysvětlit, čemu jsme nerozuměli. Výlet do Archeoparku se povedl. Dozvěděl jsem se, jak lidé kdysi stavěli domy, jak se lidé oblékali. Zaujalo mě to, že díky barvám rozlišovali to, jak kdo je bohatý. Pak jsme dorazili k šikmému kostelu na Karvinsku, myslel jsem si, že kostel je normální, jako každý jiný. Až jsem vešel do kostela a posadil se, tak jsem si myslel, že je podlaha nakřivo. Poté co paní průvodkyně nám vysvětliva, že jde o optický klam, vstal jsem a poznal jsem, že nakřivo jsou jenom zdi, ne podlaha. Potom jsem musel odejit z kostela, jelikož mi bylo z tohoto jevu nevolno. Musím říct, že se mi tato exkurze líbila. Kéž by bylo více takových.

Ondřej Mrázek, 3. C

Nejprve jsme dojeli na stavbu, kde probíhala rekonstrukce karvinského krytého bazénu. Měli jsme komentovanou prohlídku doplněnou fotkami z průběhu přestavby. Po projití celé budovy jsme jeli do Chotěbuzi, kde je archeopark, ve kterém jsme měli opět komentovanou prohlídku s průvodcem, který uměl opravdu dobře popsat minulost chotěbuzského hradiště, mohli jsme si také vyzkoušet lukostřelbu, nebo jak v tehdejší době zpracovávali zrnka obilí. Viděli jsme názornou ukázku různých obydlí té doby. Po prohlídce jsme se jeli podívat na šikmý kostel sv. Petra z Alkantary, jak jsme se sami přesvědčili kostel je opravdu nakřivo. Paní průvodkyně nám řekla vše o historii Staré Karviné, a také že je tenhle kostel poslední pozůstalá stavba Staré Karviné. Moc se mi tento výlet líbil a přijde mi, že byl opravdu užitečný a vzdělávací.

Pavlína Jajcajová, 3. A

Posted in Regionální informace.