Česko-německý videoworkshop na téma „Vlast“

Otázka, co znamená vlast, se stává v globalizovaném světě a v souvislosti s migrací stále aktuálnější. Cílem workshopu je zobrazení rozdílných přístupů k tématu „Vlast“. Přeshraniční pohled na toto téma umožňuje přitom mnohostranné ztvárnění toho, co může vlast pro jednotlivce znamenat.

Za podpory česko-německého projektu „Přátelství bez hranic“ realizovaného Krajským kruhem mládeže Horní Franky a Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni se koná videoworkshop k tématu „Vlast“, jehož obsahovou stránku zajišťuje skupina Supernova. Supernova – to jsou dva absolventi oboru práce s médii na Univerzitě Bayreuth, Louisa Diederichs a Justus Haufe, kteří již během svého studia mohli sbírat zkušenosti v oblasti česko-německého filmu. Společně s vámi chtějí filmem zachytit téma „Vlast“. V česko-německých týmech, v nichž se můžete rozhodnout pro roli kameramana, zvukaře nebo scénáristy, budete zpracovávat v české vesničce Svržno otázku, co pro vás jakožto mladé lidi znamená vlast.

Místo: Svržno

Datum: 28. – 31. července 2017

Téma: Česko-německý videoworkshop k tématu „Co znamená vlast pro mladé lidi?“ s produkcí krátkého filmu

Věk: 18 až 26 let

Požadavky: plnoletost, znalosti angličtiny výhodou

Náklady: náklady na jízdu, stravu a ubytování jsou hrazeny projektem. Účastníci mohou být po dobu trvání akce při včasném přihlášení pojištěni. Příjezd a odjezd do/z Svržna si zajišťují účastníci sami.

Uzávěrka přihlášek: 26. června 2017

Počet účastníků je omezen na 12 míst.

Posted in Občan a společnost.