Exkurze do CHKO Pálava

Studenti 2.G, 2.B a 3.G se zúčastnili ve dnech 27. – 28. 6. 2022 exkurze v CHKO Pálava.
V pondělí byla na programu návštěva Geoparku Turold, kde si studenti kromě přírodní expozice prohlédli také jeskyni na Turoldu a dozvěděli se mnoho informací o různých horninách a jejich využití ve stavebnictví. Odpoledne se autobusem přesunuli na naučnou archeostezku mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi s výhledem na  Novomlýnské nádrže.

Vyslechli si výklad Ing. Hankové o vzniku krajiny, přeměně z lužního lesa na vodní plochy a vlivu člověka na floru i faunu daného regionu, doplněný mapovými podklady a ukázkami topografických tvarů v okolí. Den zakončili v kempu ve Strachotíně zábavným testem, na němž se podíleli realizátoři projektu i studenti. V úterý navštívili Archeopark Pavlov, kde při komentované prohlídce mohli vidět Věstonickou Venuši, záhadný trojhrob, nebo nejstarší moravskou mapu na mamutím klu. Jako poslední zastávka  byla prohlídka hradu Špilberk, kde nám Pavel Zdráhal poskytl cenné informace o okolí hradu. Po výkladu ing. Kauzlaričové o jeho historii, použitých materiálech a způsobu života v něm, následovala komentovaná prohlídka hradních katakomb.


Autorky zprávy: Ing. Jitka Hanková a Ing. Eva Kauzlaričová

Posted in Regionální informace.