Europass – mobilita dobrovolnictví

Každý, kdo absolvoval národní nebo mezinárodní dobrovolnickou stáž, si může zažádat o vystavení dokumentu Europass-mobilita u organizace, která ho na stáž vyslala. Europass-mobilita potvrzuje tvé zkušenosti získané dobrovolnickou prací u nás nebo v zahraničí a informuje potenciálního zaměstnavatele o tvých kompetencích. Je zde zaznamenána délka pobytu v zahraničí, náplň vykonávané činnosti a všechny pracovní, organizační, jazykové, sociální nebo počítačové schopnosti a dovednosti, které jsi na stáži získal nebo zdokonalil.

Dokument vyplňuje vysílající organizace (např. nevládní organizace, agentura) a hostitelská organizace (firma, nevládní organizace apod.). S hostitelskou organizací se můžeš na začátku své dobrovolné služby dohodnout na tom, jaké kompetence bys chtěl rozvíjet a jak. Během své stáže se můžeš pravidelně scházet se svým mentorem, abyste zhodnotili, jak se ti daří tyto cíle naplňovat. To ti pomůže se průběžně zlepšovat, a na konci stáže si tak budeš vědom toho, jaké kompetence jsi získal či rozvinul. Tento postup může pomoci i organizaci při vyplňování Europass-mobility. Europass-mobilitu je možné vydávat v jakémkoli jazyce zemí EU a lze ji vydat i zpětně. Informace o postupu při vydávání dokumentu najdeš na http://www.europass.cz/mobilita/.

Posted in Cestování, Regionální informace.