Červnové prohlídky bývalé káznice na brněnském Cejlu

Bývalá krajská věznice v Brně na Cejlu je výjimečný objekt s historií sahající až do závěru 18. století. Postupně se objekt původně situovaný za městskými hradbami ocitl uprostřed města a málokdo má dnes tušení, že ještě v průběhu 20. století zde docházelo k popravám politických odpůrců nacismu a komunismu.
Délka prohlídky: 60 min.
Jazyk prohlídky: Čj
Kapacita skupiny: 20 osob
Časy prohlídek
10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00
Trasa: Bratislavská, dvůr č.3, bývalá robotárna, kaple, cely smrti, průchod dvorem č. 1 zpět na dvůr č. 1.
Vstup: Bratislavská 68
Vstupné: 150 Kč, senioři, studenti: 70 Kč
Pro dotazy prosím volejte: IC Panenská 1, tel.: +420 513 039 035
nebo IC Radnická 8 +420 542 427 150.

Posted in Regionální informace, Vzdělávání.