OPVVV

Projekt Středoškolské kluby – programy pro rozvoj zájmů, cesty k celoživotnímu učení

je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.016_32/0008302

Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků, propojování formálního a neformálního vzdělávání, rozvoj pedagogů a pracovníků v neformálním vzdělávání a na tvorbu nových, na cílové skupině ověřených vzdělávacích programů.