Webinář pro odpovědnou volbu kariéry

Jak se orientovat ve vzdělávací nabídce škol? Jak se absolventi různých oborů uplatňují na trhu práce? Jaké jsou potřeby zaměstnavatelů? Informační systém Infoabsolvent na stránkách www.infoabsolvent.cz nabízí všechny informace podstatné pro odpovědnou volbu vzdělávací a profesní dráhy. Jak se systémem pracovat, jak jej mohou využít učitelé, rodiče, žáci nebo výchovní a kariérové poradci představí Martin Úlovec z oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání NÚV. Webinář začíná ve 20.00 na Metodickém portále RVP.CZ.

Posted in Regionální informace, Vzdělávání.