Chcete začít podnikat?

Vzdělávací seminář  Seed Venture Fond se uskuteční  dne 21. 11. 2012 od 9:45 na Vysokém učení technickém v Brně a je určen mladým firmám (do dvou let od jejich vzniku) a všem  se  zájmem o  podnikání, při němž by mohli využít tzv. rizikový kapitál. Vítáni jsou i pracovníci center transferu  technologií,  parků,  inkubátorů a  rovněž  studenti  vysokých  škol, kteří mají dobrý nápad, ale nedostatek finančních prostředků  pro  začátek podnikání.  Seminář je součástí cyklu informačních akcí na vysokých školách k problematice  Seed/Venture kapitálového fondu, který je připravován jako nový nástroj podpory v  rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem semináře je VYSVĚTLIT princip fungování Seed/Venture  kapitálového fondu a motivovat potenciální příjemce ke spolupráci.
 Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím registračního formuláře, který  naleznete  na stránkách  http://www.strukturalni-fondy.cz/Jak-na-fondy/Aktualni-seminare/Brno/Seed-Venture-kapitalovy-fond–Brno–21–11–2012-(
Účast na semináři je ZDARMA.
Posted in Vzdělávání.