Slavnostní otevření Živé zahrady

V brněnských Bosonohách, v areálu Střední školy stavebních řemesel, byla 21. 3. za účasti žáků, vedení školy i širší veřejnosti slavnostně otevřena Živá zahrada, která byla vytvořena v rámci studentského projektu a podpořena z programu Mládež kraji – Jihomoravský kraj, který administrovala Jihomoravská rada dětí a mládeže za finanční podpory MŠMT a Jihomoravského kraje. Do projektu se ve svém volném čase zapojila skupina ubytovaných žáků na domově mládeže za pomoci vychovatelky Ivy Bednářové Mlaskačové a několik dalších studentů oboru zedník, tesař a truhlář se svými mistry odborného výcviku.

Upravená a rostlinami osázená plocha, doplněná dřevěnými lavičkami, ozdobnými kamennými terasami a schodištěm z přírodních kamenů, kam byly v součinnosti s ornitology umístěny budky a krmítka pro ptáky, dále úkryty pro ježky, broukoviště, čmelákovník, pítka pro ptáky a podobně. Při úpravách zahrady pomáhaly i děti z MŠ Brno – Bosonohy.

Z rozhovorů se žáky, kteří Živou zahradu vytvářeli, vyplynulo, že mají řadu dalších zajímavých námětů, jak budou zajišťovat údržbu a další činnost v nově upraveném prostoru, včetně péče o ptáky a živočichy. Dále pak, že hodlají svoje aktivity zaměřit i na další prostory v areálu školy.

 

 

Posted in Občan a společnost, Regionální informace.