Školení pro hlavní vedoucí dětských táborů i zdravotníky zotavovacích akcí proběhnou na jaře

Školení hlavních vedoucích dětských táborů se uskuteční v Brně od 5. do 8. března 2015 a bude zakončeno závěrečnou zkouškou

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí proběhne rovněž v Brně v termínech 20. – 22. března a 10. – 12. dubna 2015 + závěrečná zkouška

Na kurzy se lze zapsat prostřednictvím přihlašovacího systému

Posted in Regionální informace, Vzdělávání.