Příležitost pro stáž – Cesta pro mladé

Společnost GEOtest, a.s. nabízí studentům příležitost stáže/praxe na středisku zahraničních projektů v rámci programu Cesta pro mladé. Podrobné informace o programu a možnost přihlášení na stáž najdete v následujícím odkazu  http://www.cestapromlade.cz/student Hlásit se můžete na pozice Technik projektant a administrativní pracovník. Pozor, termín odeslání přihlášky je už 10. března.

Technik projektant

technik – projektant ve stavebnictví (zaměření na projekční práce související s tvorbou krajinných objektů a opatření)

Rámec vykonávaných činností:

 • Zpracování projektové dokumentace včetně technických podmínek řešení v souladu s platnými předpisy, souvisejícími vyhláškami, normami, technickými a technologickými doporučeními.
 • Provádění projekčních změn.
 • Zpracování prováděcích projektů včetně provozních návazností a časových průběhů.
 • Zpracování podkladů pro sestavení rozpočtu.
 • Provádění autorského dozoru při realizaci projektu.
 • Spolupráce při projednání projekčních prací se zainteresovanými stranami.
 • Vedení dokumentace.

Rozsah stáže: 240 hodin
Zahájení stáže: 15.4.2017
Termín pro přihlášky: 10.3.2017

Administrativní pracovník

Rámec vykonávaných činností:

 • Vykonávání administrativních prací podle stanovených postupů nebo instrukcí.
 • Zajišťování činností v rámci svěřené agendy.
 • Příprava podkladů, formálních dokumentů pro nadřízeného pracovníka.
 • Vedení přehledů, statistik nebo evidencí.
 • Obsluha kancelářských strojů a rozmnožovací techniky.
 • Vedení dokumentace, její ukládání a třídění dle archivačního a skartačního řádu.

Rozsah stáže: 240 hodin
Zahájení stáže: 15.4.2017
Termín pro přihlášky: 10.3.2017

S dotazy se můžete obracet na Jiřího Korhona – korhon@geotest.cz

GEOtest, a.s. poskytuje široké spektrum konzultačních, poradenských, expertních i dodavatelských služeb v ekologických oborech, v hydrogeologii, v inženýrské geologii a geotechnice. Nabízí rovněž služby hydrochemických laboratoří, laboratoří mechaniky zemin, zavádění a udržování systémů řízení a služby finančního inženýrství.

Posted in Práce, Regionální informace.