Pojeďte na festival řemesel, hudby a tance na východ Slovenska

Město Snina obklopené Laboreckou vrchovinou, Bukovskými vrchy a Vihorlatem najdete na východním Slovensku v Prešovském kraji. Na sever kousek do Polska na východ na Ukrajinu. Letos se zde za přispění Visegradského fondu uskuteční letní festival Neighbors without borders a to od 15.  do 19. srpna. Na festivalu se potkají účastníci všech generací ze Slovenska, Maďarska, Polska a České republiky. Během čtyřdenního programu poznáte jednotlivé země, jejich kulturu, tradice, řemesla dneška i ta historická, bude se vytvářet prostor pro vzájemnou  spolupráci,  toleranci,  přátelství a vzájemnou výměnu zkušeností prostřednictvím společných zážitků.

Více o festivalu

Letný festival Neighbors without borders

Posted in Cestování, Regionální informace.