I dobrovolník může být odborník

Jihlavský spolek JEJDA… ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže pořádá ve čtvrtek 10. listopadu v Jihlavě, Villa Eden, konferenci věnovanou problematice neformálního vzdělávání a jeho uznávání. Konference je určena především statutárním zástupcům orgánům a osobám, které jsou zodpovědné za vzdělávání. Svůj příspěvek zde bude prezentovat Michal Urban, ředitel Odboru pro mládež MŠMT, který zmíní možnosti propojování formálního a neformálního vzdělávání z pohledu MŠMT a uznání vedoucího jako pedagogické kvalifikace. Otázky praktických cest k uznávání včetně dokumentace a certifikátu shrne ve svém příspěvku Irena Palánová z Národního ústavu pro vzdělávání. Prezentace výstupů projektů v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví bude hlavní náplní příspěvku předsedy ČRDM Aleše Sedláčka.

Kompletní program:

 1. Uvítání – organizátoři konference
 2. Mgr. Michal Urban, ředitel Odboru pro mládež MŠMT – propojování formálního a neformálního vzdělávání z pohledu MŠMT, uznání vedoucího jako pedagogické kvalifikace?
 3. Mgr. Daniela Havlíčková, Hodina H, Pelhřimov – systém Národní soustavy kvalifikací a možnosti uznávání neformálního vzdělávání v ČR
 4. Ing. Aleš Sedláček, předseda ČRDM – prezentace výstupů projektů v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví
 5. PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela – Katedra telesnej výchovy a športu – neformální vzdělávání na Slovensku a možnosti jeho uznávání
 6. Mgr. Radek Hanuš, Katedra rekreologie, Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) – Propojování formálního a neformálního vzdělávání. Jak umožňuje UPOL uznat studentům kompetence, získané v organizacích dětí a mládeže?
 1. Praktické cesty k uznávání (pracovní skupiny)
 • Dokumentace a certifikáty, novinky v Europassu – Mgr. Irena Palánová, Národní ústav pro vzdělávání, vedoucí oddělení pro mezinárodní spolupráci a koordinaci projektů, Příklady dalších sebehodnotících nástrojů.
 • Výchovný/vzdělávací program založený na kompetencích
 • Co je nutné absolvovat, aby se organizace mohla stát Autorizovanou osobou? – Mgr. Daniela Havlíčková
 1. Možnosti zapojení do výzvy na propojování formálního a neformálního vzdělávání z operačního programu OPVVV v únoru 2015 (ČRDM, MŠMT)
 1. Zakončení

17:00 – 18:30 Volná diskuse a výměna zkušeností s občerstvením

Stravování: přes den zajištěno. Přihlášku vyplňte ZDE

Posted in Pozvánky, Regionální informace.