Český den proti rakovině s klubem ASK ČR

Letos proběhl už 20. ročník celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině. Ve středu 11. 5. se 15 dobrovolníků středoškolského klubu ASK ČR při Domově mládeže Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy zapojilo do celonárodní sbírky Český den proti rakovině. V osm hodin se konala již druhá schůzka k akci, kde 13 kluků a dvě děvčata převzali prodejní kytičky, osvědčení k prodeji, informační letáky, pokladní vaky a všichni se oblékli do krásných žlutých triček s logem akce. Dle předem domluveného harmonogramu se dvojice rozmístily na strategická místa v Bosonohách, Starém Lískovci a Bohunicích. Dvojice Miroslav Konopáč a Ondřej Červenka byli nejúspěšnější prodejci, kteří kytičky prodali již v 9.50. Poslední kytičky se vyprodaly v 14.10. Takže se prodalo všech 600 kytiček, velkou zásluhu na tom mají organizátoři akce, protože vybavují dobrovolníky krásným označením a hodně pomáhá i informovanost veřejnosti o akci v celé republice. Velký dík patří paní vychovatelce Radmile Ševčíkové, jejíž žáci se akce se zúčastnili, za její podporu a pomoc při akci.

Naši dobrovolníci:

žlutá

Bohuslava Plachá a Veronika Bačovská, Ondřej Červenka, Miroslav Konopáč, Jakub Petrů, Radek Rosenberg, Petr Valášek, Radim Matyščák, Vojtěch Lepka , Vojtěch Smejkal, Antonín Střítecký, Patrik Brož, David Fojtík, Vojtěch Bošiak a Radek Čibera.

Příští rok do toho půjdeme zase, troufneme si prodat víc kytiček, lidi byli milí a vstřícní, někteří dali víc než 20 korun, někteří nás podpořili i stokorunou!

A kdo to nestihl, může akci podpořit koupí e-kytičky – DMS ve tvaru DMS KVET na číslo 87777, cena jedné DMS je 30.- Kč, přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Posted in Občan a společnost, Regionální informace.