20 000 Kč

Odborné vzdělávání učňovské mládeže

20 000 Kč

Syndikát novinářů České republiky pro Školní časopis roku 2016