Asociace středoškolských klubů České republiky, o.s. (ASK ČR)

Soutěž školních časopisů

Celorepubliková soutěž školních časopisů je postupová soutěž. Je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny v tištěné nebo elektronické podobě pro své spolužáky, kamarády. Ať už v podobě školních periodik nebo klubových či oddílových. Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem, které je organizováno pro každý kraj. Soutěž je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2015 organizujeme již devátý ročník soutěže.

Pro účast v soutěži stačí vyplnit přihlášku do příslušného krajského kola a zaslat na adresu organizátora.

Postup je následující:

  1. Vyplnit elektronickou formu přihlášky: http://goo.gl/forms/2DYBfQqcyN
  2. Vybrat alespoň 2 čísla z období 2014-2015.
  3. Vytištěnou přihlášku s časopisy poslat do 3. března 2015  (rozhodující je razítko na obálce) na Asociace středoškolských klubů České republiky, Školní časopisy – krajské kolo (doplňte příslušný kraj), Česká 11, 602 00 Brno. Pozor, některé časopisy se hlásí a posílají přímo našim partnerům v kraji. Sledujte níže.
  4. Časopisy z Pardubického kraje se hlásí přímo u našeho partnera – občanské sdružení Altus, Strojařů 1387, 537 01 Chrudim. Mobil: 731561465, Web: www.osaltus.cz
  5. Časopisy z Karlovarského kraje se hlásí přímo u našeho partnera – Krajská rada dětí a mládeže Karlovarského kraje, Karlova 17, 350 02 Cheb. Mobil: 776204962, Web: www.krdmk.com
  6. Časopisy z Prahy, Středočeského kraje, Plzeňského kraje a Libereckého kraje se hlásí přímo u našeho partnera – „Vyšší odborná škola publicistiky „, Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1. Mobil: 724 929 892, Web: www.vosp.cz
  7. Časopisy z Jihočeského kraje se hlásí přímo u našeho partnera – Informační centrum pro mládež Tábor, Farského 887, 390 02 Tábor, Václav Pavlík, Mobil: 607 036 121, e-mail: info (zavináč) icmtabor.cz,web: www.icmtabor.cz

Z každého kraje postoupí do celostátního kola maximálně dva časopisy z každé kategorie (I. Stupeň, I + II. Stupeň, II. Stupeň, střední školy, webové stránky, oddílové časopisy) a maximálně jeden časopis z kategorií (obsah, grafika, titulní strana).

Celostátní kolo proběhne 1.-2. prosince 2015. Bližší informace zde:

V dubnu 2015 vyhlásíme „celorepublikové předkolo“ pro ty časopisy, které promeškaly krajské kolo.

V rámci slavnostního vyhlášení proběhne setkání s finalisty soutěže a novinářské dílny. Také se dozvíte, co byste mohli v příštích číslech svého časopisu zlepšit. Setkáte se s kamarády, kteří mají stejný zájem jako vy. Zároveň proběhne výstava všech přihlášených časopisů.