Soutěž školních časopisů

Soutěž školních časopisů

Celorepubliková soutěž školních časopisů je postupová soutěž. Je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny v tištěné nebo elektronické podobě pro své spolužáky, kamarády. Ať už v podobě školních periodik nebo klubových či oddílových. Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem, které je organizováno pro každý kraj. Soutěž je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2016 organizujeme již desátý ročník soutěže.

Celostátní setkání finalistů soutěže „Školní časopis roku 2016“

Vyhlášení proběhne ve dvou dnech. Ve  čtvrtek 1. prosince 2016 pro zástupce redakcí ze základních škol a v pátek 2. prosince pro zástupce ze středních škol. Setkáme se v Brně na Střední škole polytechnické, na ulici Jílové 36g, v aule školy. Průběh vyhlášení je stejný pro oba dva dny.

V rámci slavnostního vyhlášení proběhne setkání s finalisty soutěže a novinářské dílny. Také se dozvíte, co byste mohli v příštích číslech svého časopisu zlepšit. Setkáte se s kamarády, kteří mají stejný zájem jako vy. Zároveň proběhne výstava všech přihlášených časopisů.

Přihlášku a program setkání najdete nejpozději měsíc před akcí zde.