Asociace středoškolských klubů České republiky, o.s. (ASK ČR)

ASK ČR

Asociace středoškolských klubů ČR, o.s. (ASK ČR)

 • je nepolitickým mládežnickým občanským sdružením, které usiluje o rozvoj odborných a zájmových aktivit mládeže ve do 26 let, vyhledávání a výchovu mladých talentů. Současně umožňuje realizaci i dalších společenských a zájmových aktivit na středních školách.

 • je celorepublikovým sdružením s již více jak 17-ti letou tradicí. V současné době působíme na 65 školách ve všech krajích České republiky s členskou základnou přesahující 4 000 členů.

 • členství se realizuje dle Stanov, na principu individuálního členství ve středoškolském klubu, který je základní organizační jednotkou a může se dále členit na kroužky či pracovní a zájmové skupiny. Základní jednotkou může být i studentská samospráva (rada, parlament atd.). Kluby mohou vznikat na středních školách, centrech volného času i v místě bydliště. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku jednotlivce na příslušný školní rok.

 • v roce 2011 byl udělen čestný titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“ na období 2011 až 2015″

 • je členem Česká rada dětí a mládeže, Jihomoravské rady dětí a mládežeAsociace pro podporu rozvoje ICM v ČR, regionální sítě EURODESK – Evropská informační služba pro mládež v ČR.

 • navázala široké zahraniční kontakty díky své široké spolupráci s MILSET – Movement of Leisure Activities in Science and Technology, EFYSO – European Federation of Youth Service Organizations a s OBESSU – Organizing Bureau of European School Students Unions.

 • provozuje s podporou Ministerstva školství, mládeže a TV a Statutárního města Brna Informační centrum pro mládež (ICM), toto informační centrum je certifikovaným regionálním koordinátorem Evropské informační služby pro Mládež také je Infopointem Programu Evropské unie Mládež v akci.

 • organizuje letní tábory, zahraniční výměny, výměny mládeže, konference, semináře atd.

 • Všechny důležité dokumenty a Výroční zprávy naleznete v sekci Dokumentů

Cíle ASK ČR jsou:

 • podporovat provozování různých forem zájmové, vzdělávací, kulturní, vědecké a technické činnosti mládeže ve volném čase;

 • napomáhat a sjednocovat úsilí mládeže na zakládání klubů společenských a odborných aktivit;

 • být místem výměny zkušeností, poznatků a informací o činnosti mládeže jak v České republice, tak v zahraničí;

 • získávat finanční i hmotné prostředky pro zabezpečení činnosti ASK ČR a klubů;

 • zastupovat členské kluby na různých úrovních a vytvářet tak podmínky pro jejich činnost;

 • provozovat další neziskové činnosti jako např.: setkání, semináře, konference, publikační a hospodářskou a poradenskou činnost, které budou ku prospěchu činnosti sdružených klubů a jednotlivých členů;

 • realizace táborů, zahraničních výměn, stáží, a dalších aktivit;

 • podpora participace mládeže na věcech veřejných (samosprávy, parlamenty, rady) a provoz informačního centra pro mládež;

 • zajištění koordinační a poradenské činnosti evropských programů a služeb.

Základní údaje:

 • Statutární zástupceZbyněk Šolc, předseda Správní rady ASK ČR

 • Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl L vložka 21

 • : 00531413

 • DIČ: CZ00531413

 • Bankovní účet: 590 32 621/0100 – IBAN: CZ 540 100 000 000 005 903 2621, SWIFT: KOMBCZPP
  Komerční Banka, a.s., Brno – město, Nám. Svobody 21, 631 31 Brno

 • Kontakty

Orgány:

 • Správní rada ve složení:
  Zbyněk Šolc, předseda
  Petr Kantor, místopředseda Petr Seidler, člen
  Vladimir Beran, člen Květa Děrdová, člen
  Jan Hosnedl, člen Jaromír Štrunc, člen
  Vladimír Kojan. Člen Dagmar Vachová, člen
  Aleša Kymličková, člen Milan Vavřík, člen
 • Revizní komise ve složení:
  Ilona Jančí, předseda
  Ilona Petrová, člen
  Petra Mahdalová, člen
  Květoslava Pouchlá, člen